ไวพจน์ เพชรสุพรรณ – “สาวสมัยดาวเทียม (satellite-era girl)” & “ยามจน (poor night watchman)” / พร พนาไพร – “เศรษฐีโลกพระจันทร์” (millionaire’s moon) & ศักดิ์ชาย วันชัย – “บทเรียนชีวิต” (life lesson)

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ – สาวสมัยดาวเทียม (satellite-era girl)

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ – ยามจน (poor night watchman)

พร พนาไพร – เศรษฐีโลกพระจันทร์ (millionaire’s moon)

ศักดิ์ชาย วันชัย – บทเรียนชีวิต (life lesson)

4 thoughts on “ไวพจน์ เพชรสุพรรณ – “สาวสมัยดาวเทียม (satellite-era girl)” & “ยามจน (poor night watchman)” / พร พนาไพร – “เศรษฐีโลกพระจันทร์” (millionaire’s moon) & ศักดิ์ชาย วันชัย – “บทเรียนชีวิต” (life lesson)

  1. Is the singer on Tue Dai Tue Pai Banyen Rakkaen? Sounds like her to me, but I can’t be sure. Were these three songs all released on the record shown? Thank you so much for this and for all your gems!

  2. thanks so much for sharing this! i’ve never seen this cover before, and never heard of paprung phuthai! it seems to be advertising a song & singer not featured in the post… how many tracks are on this record total? do you have a scan of the tracklist and/or the labels? it’d be much appreciated! also to gilhodges, it’s an interesting theory that this singer might be banyen rakkaen… i’ve never heard of her performing under previous stage names, but she is known for her skill in lam phu thai, so the pseudonym would be fitting!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *