Tag Archives: brass section

ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ “ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ?” & ມ.ສ. ສົມຟອງ “ຢ່າບັງຄັບໃຈ”

ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ? (ai xoua ngang dai?) by ຄຳເຕີມ ຊານຸບານ (khamteum xanoubane) [ส.ส.ส.113]

ຢ່າບັງຄັບໃຈ (ya bangkhap chai) by ມ.ສ. ສົມຟອງ (miss samfong) [ส.ส.ส.114]