ผ่องศรี วรนุช (Pongsee Waranewt) – หัวใจกะเลึ่ยกะลาด / เอายังไงก็ได้

A couple of groovy luk thung jams from Pongsee Waranewt. I like her take on “หัวใจกะเลึ่ยกะลาด” almost as much as Waipod Petchsupan’s version.

ผ่องศรี วรนุช – หัวใจกะเลึ่ยกะลาด

ผ่องศรี วรนุช – เอายังไงก็ได้

ผ่องศรี วรนุช 1ผ่องศรี วรนุช 2ผ่องศรี วรนุช 4ผ่องศรี วรนุช 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *