5 thoughts on “Yen Linh & Che Linh “tam su nguoi don xa”

  1. sao chỉ có 2 bài vậy bạn? cho mình xin 2 bài còn lại được không ?

  2. cám ơn bạn nhiều lắm, nếu bạn còn dĩa của nhạc của Việt Nam thì cho Thúy xin nha, Thúy rất thích nhạc thu ra từ Dĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>